ERENLER

Erenler İlçesinin tarihi Sakarya İlinin tarihiyle özdeştir. Sakarya toprakları Sakarya Nehri’nin getirdiği suların taşması nedeniyle tarihte büyük yerleşimlere sahne olmamıştır. Geçmişi çok eskiye inmeyen, yeni bir şehir olan Sakarya, 16. yüzyılda Osmanlı Devleti hâkimiyetinde bir köy olarak kurulmuştur.

Yaklaşık 250 yıla yakın köy konumunda olan yerleşim birimine, Anadolu erenlerinden yedisinin 700 yıl önce yerleştiği ve burada bir tekkenin olduğu rivayet edilmektedir. Günümüzde SakarBaba Türbesi’nin söylencesi ve türbenin halen olması bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Ancak son 200 yıldır, yaşanan su baskınları ve depremler birçok tarihsel izi silmiştir.

Ulaştırma, sanayi ve eğitim-öğretim alanındaki gelişmeler neticesinde hızla büyüyen Erenler, 1964 yılının Nisan ayında Belediye olmuştur.
Tarımsal alanları yok olsa da sanayi gelişimi önlenemeyen bir hıza ulaşmış, karayolunun hizmete açılmasından sonra, 1975 yılından itibaren Erenler Beldesi cazip hale gelmiş şehrin büyümesi bu bölgeye kaymıştır. 1999 yılında meydana gelen depremde büyük yara alan kentte o anki tedirginlikle göçler olmuş olsa da bir müddet sonra geriye dönüşler gerçekleşmiştir.

Erenler’e, D-100 Devlet Karayolu, TEM Anadolu Otoyolu ve Bilecik-Eskişehir yolu kullanılarak ulaşılmaktadır. Erenler ilçesinin kuzeyinde Adapazarı ilçesi, batısında Arifiye ilçesi, güneyinde Geyve ilçesi, doğusunda Akyazı ilçesi, güneydoğusunda Karapürçek ilçesi yer almaktadır.

6 Mart 2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un, 26824 sayılı ve 22 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte Erenler “İlçe” olmuştur.