HENDEK

Hendek İlçesinin bilinen tarihi 12. asıra dayanmaktadır. 12. asırda Türkistan’ın Gürcan bölgesinden göç eden Türk kabilelerinin bir kısmının bu günkü Hendek İlçesinin bulunduğu yere gelerek yerleştikleri ve buraya Handok adını verdikleri, Handok’un zamanla Hendek olarak değiştiği sanılmaktadır.

Hendek 1800’lü yıllarda Kocaeli Sancağına bağlı bir yerleşme yeri iken, 93 harbi de denen 1876 Osmanlı-Rus Savaşından sonra Kafkaslardan göç eden Gürcü, Abaza, Çerkez ve Lazların bölgeye yerleşmesiyle önemi artarak, 1890 yılında Nahiye olmuştur.

İlk belediye teşkilatı 1907 yılında kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı sonunda Balkanlardan göç eden Türk halkından bir kısmı ilçeye yerleştirilmiştir. Hendek İlçesi, Cumhuriyetten sonra 1924 yılında Kocaeli Mutasarrıflığına bağlı kaza haline getirilmiş olup, Sakarya’nın 1954 yılında İl yapılmasıyla birlikte,İlimize bağlanmıştır.

Sakarya ovasının kuzey doğu ucunda çam dağının eteğinde kurulmuştur. Şehir Merkezine Uzaklığı 36 Km.'dir. İlçe kuzeyden Kocaali ve Karasu ilçeleri, güney ve güneybatıdan Akyazı ilçesi, batıdan Adapazarı ilçesi, kuzeybatıdan Ferizli ve Söğütlü ilçeleri, doğudan ise Düzce-Gümüşova ve Düzce-Gölyaka ilçeleri ile çevrilidir.