SÖĞÜTLÜ

Söğütlü İlçesi sakinlerinin ilk yerleşim yerinin Soğucak köyünün İlçeye bakan kısmı olduğu bilinmektedir. Bu bölgede oturan halk, İlçe içerisinden geçen ve o zamanlarda etrafı söğüt ağaçlarıyla kaplı, berrak suyuyla balık avlanan derenin etrafına yerleşerek bugünkü Gündoğan Mahallesi oluşturulmuş ve bu yerleşim Camicedit ve Orta mahalle olarak devam etmiştir. İlçe adını bu derenin etrafında yetişen "SÖĞÜT" ağaçlarından esinlenerek SÖĞÜTLÜ adını almıştır. İlçe sakinlerinin bir kısmı, Yunanistan'dan ve 93 Harbi (Osmanlı-Rus savaşı) sırasında Bulgaristan'ın Provadi ve Tırnova kentlerinden gelen muhacirlerden oluşmaktadır.

Söğütlü uzun yıllar Nahiye Müdürlüğü ile idare edilmiştir. 1980 Yılında Nahiye Müdürlüğü kadrosu kaldırılmıştır. 1956 Yılında Belediye teşkilatı kurulmuştur. 09/05/1990 Gün ve 3644 sayılı kanunla Sakarya İl'ine bağlı olarak 4 mahalle ve 19 köyden müteşekkil ilçe olmuştur.

06/03/2000 Gün ve 23985 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 593 sayılı KHK ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı kurulmuş ve İlçe Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyesi olmuş; Akgöl, Akçakamış, Akarca ve Rüstemler Köyleri de Söğütlü Belediyemize mahalle olarak bağlanmış olup, şu anda 8 mahalle 14'ü orman köyü statüsünde olmak üzere 15 köy mevcuttur.

İlçe kuzeydoğuda Kaynarca ilçesi, kuzeyde Ferizli ilçesi, doğuda Hendek, güney ve batıda Adapazarı ilçesi ile çevrilidir. Şehir Merkezine uzaklığı 20 Km.'dir.