HAKKIMIZDA

Bacasız sanayi olarak ifade edilen turizm ekonomik, toplumsal, politik, kültürel, teknolojik ve ekolojik değişim ve gelişmelere son derece duyarlı bir endüstridir. Turizm diğer ekonomik sektörlerle karşılaştırıldığında bulunduğu ülkeye ya da şehre daha az kaynak ve çaba harcayarak daha kısa sürede gelir sağlayabilmektedir. Girdilerin büyük bir kısmı doğal, tarihi ve kültürel nitelikte olduğundan dışa bağımlılığı azdır.

Turizm eğer iyi kurgulanabilirse bölgeler arası dengesizliği gideren, kırsal kesimi, gençleri ve kadınları öne çıkaran, yerel halkın kültürel değerlere, doğa ve kültür varlıklarına sahip çıkmasını teşvik eden, eski yapılara yeni işlevler kazandıran özelliklere sahiptir. Ayrıca turizm farklı kültürlerin ve halkların bir iletişim aracıdır. Böylelikle dünya, ülke insanları arasında anlayış, hoşgörü, dostluk oluşturur ve barışın kalıcı kılınmasında yardımcı olur. Turizmin gelişmesi için girişilen altyapı ve üstyapı yatırımları bölgesel istihdama katkıda bulunurken, yerel halkın yaşam kalitesini de yükseltir. Görüldüğü üzere turizm bir ülkenin, şehrin ya da beldenin gelişmesinde son derece önemli ekonomik faaliyettir. Dolayısı ile insan ve mekân arasındaki turizm ilişkisinin iyi anlaşılması, turizm faaliyetlerinin doğru kurgulanması açısından hayati öneme sahiptir.

Bu noktada bilgi iletişim sisteminde son gelişmeler, turizm sektöründeki işletmeler ve turistik destinasyonlar için pazarlama, yönetim ve tanıtım alanlarında yeni olanaklar sunmakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır. İnternet teknolojisinin yaygınlaşması ile de birlikte Coğrafi Bilgi Sistemlerinin turizm kaynaklarının değerlendirilmesi ve tanıtılması amacı ile kullanılmaya başlamasına aracı olmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemleri bilgilerin bir araya getirilmesini, sınıflandırılmasını kolaylaştırarak, sağlıklı bilgiye daha hızlı ve ekonomik erişim imkanı vermektedir. Bu araştırma ile de Sakarya ili turizm değerleri Coğrafi Bilgi Sistemleri'ne aktarılarak turizm değerleri ve nitelikleri ile insan ve doğa arasındaki ilişkinin doğru anlaşılması sağlanarak Sakarya ilinin turizmine yön verecek yeni fikir, eylem ve projelerin doğru bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır. Sakarya Turizm Bilgi Sistemi (SATBİS) sayesinde gerek kamu gerekse özel sektör projeleri daha doğru kurgulanacak, uygulanacak politikaların ve projelerin başarılı olma ihtimali artacaktır.